بسم الله الرحمن الرحیم

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1. هر لحظه انسان ها در معرض شرارت هستند و باید آگاه باشند

2.این سوره به ما می آموزد از شرها و بدی ها به خداوند پناه ببریم

3.از هر شری(انسان یا هر چیز دیگری) به خداوند پناه میبریم

4.از این سه شر به خداوند باید پناه ببریم:وقتی که شب وارد میشود/شر ساحران/شر حاسد

5.همه ی نعمت های خداوند خوب هستند این انسان ها هستند که باعث شر مخلوقات میشوند

6.حسادت رفتار زشت و ناپسندی است و باید از آن دوری کرد