بسم الله الرحمن الرحیم

بر اساس این آیه که خداوند می فرماید:اِن تَنصُرُوا اللهَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّت اَقدامَکُم(سوره مبارکه محمد-7) ما باید خداوند یا در واقع دین خداوند را یاری کنیم تا خداوند نیز ما را یاری کند که این به معنای این است که دین خدا راتبلیغ کنیم.این یکی از انواع یاری کردن های دین خداوند است(تبلیغ کردن).چند نمونه دیگر یاری کردن خداوند این است که مثلا در مدارس اردو های زیارتی برگزار کنیم یا اینکه به معرفی دین خداوند بپردازیم،در عین حال میتوانیم آنها ر ابه مسجد دعوت و آنها را وارد پایگاه بسیج کنیم یا با کلاس هایی که در مساجد برگزار میشوند آشنا کنیم مانند:تدبر در قرآن،قرائت قرآن و ...

این ها تنها بخش کوچکی از وظایف ما در برابر تبلیغ دین خداوند و یاری کردن خداوند هستند