بسم الله الرحمن الرحیم

آسیب هایی هستند که به ما در جامعه وارد میشود که ما باید آگاه باشیم و در دام این آسیب ها قرار نگیریم پس باید به خداوند متعال پناه ببریم.پیامبر(ص) به خداوند متعال پناه می برد ما هم باید پناه ببریم.خداوند پناهگاهی است برای پناه ببردن از شرهای که چهره ی حسادت به خود گرفته اند و مایه شر و شرارت می شوند که اینها بهانه هایی هستند برای انسان ها که در پناه خداوند جای بگیرند.ما انسان ها باید هوشیار باشیم که با کار های خودمان در دام تاریکی ها نیفتیم و نباید ایجاد کننده ی تاریکی و وسعت دهنده به آنها باشیم.انسان ها در جامعه باید مراقب خود باشند که دچار حسد نشوند و برای دور شدن از این آسیب باید به خداوند پناه ببرند. خداوندی یکتا و یگانه است که خالق تمام مخلوقات است،این خداوند است که میداند که انسان ها چگونه باید زندگی کنند که در دام شرارت های شیاطین نیفتند...

پناه خداوند راه نجاتی است برای این دنیا و آخرت