بسم الله الرحمن الرحیم

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.در زندگی هر انسانی خطرات بسیاری وجود دارد که لازم است از تمام آنها امنیت یابد

2.مردم باید بدانند تفکر آنها به دست صاحب اختیاری متفکر است

3. توجه کردن به پادشاهی که همیشه دارای ملک بوده برای توحید لازم است

4.تمام انسان ها معبودی دارند،خداوند یگانه معبود تمام انسان ها در همه ی سال ها بوده و می باشد

5.از جمله حقه های شیطان از هم پاشیده شدن پشتوانه های علمی و کار های خوب میباشد

6.تردید داشتن در هنگام انجام کار های خوب،خود آسیب به انسان وارد میکند

7.مدیر ، متفکر و سیاست گذار مردم الله است 

8.خطر هایی که انسان را تهدید میکند میتواند بهانه ای برای قطع ارتباط با خدا باشد

9.وسوسه متوقف کننده کارهای خوب فردی واجتماعی است

10.عقب افتادن کار های خوب نشانه ی وسوسه شیطان است