بسم الله الرحمن الرحیم

سجده ملائکه برای جمیع بنی آدم و در حقیقت خضوع برای عالم بشریت بوده،و اگر آدم(علیه السلام)قبله گاه سجده ملائکه شده از جهت خصوصیت شخصیش نبوده، بلکه از این باب بوده که آدم(علیه السلام)نمونه کامل انسانیت بوده ، و در حقیقت از طرف تمام افراد انسان به منزله نماینده بوده است، همچنان که خانه کعبه از جهت اینکه حکایت از مقام ربوبی پرودگار میکند قبله گاه مردم قرار گرفته است