کَلا إِنَّ کِتَابَ الأبْرَارِ لَفِی عِلِّیِّینَ وَمَا أَدْرَاکَ مَا عِلِّیُّونَ کِتَابٌ مَرْقُومٌ

سوره مبارکه ماعون(متن)/../محمد رضا دبیریان

بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند در آیه اول توجه پیامبر را به تکذیب دین توسط مردم جلب میکند.

در آیه دوم و سوم آن کسی که تکذیب دین میکند همان کسی است که دع یتیم نموده و دیگران را به غذا دادن به مسکین تحریک و تشویق نمیکند.

در آیه چهارم خداوند به نمازگزاران هشدار میدهد.

در آیه پنجم،ششم و هفتم خداوند به نمازگزارانی که دچار سهو و ریا در نمازشان هستند و مانع خیر و نیکی به دیگران میشوند هشدار داده است


۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه نصر(متن)/../محمد رضا دبیریان

بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند در آیه اول به نصرت و فتح اشاره داشته است،که هر وقت خداوند نصرتش را برای انسان ها مقدر سازد فتحی بزرگ صورت میگرد.

در آیه دوم خداوند به پیامبر فرموده آن هنگام را میبینی که مردم به صورت دسته دسته وارد دین میشوند.

در آیه سوم وظیفه پیامبر شرح داده شده است که باید خداوند را حمد و تسبیح کند و از او طلب استغفار کن چرا که خداوند توبه پذیر است

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه ناس(متن)/../محمد رضا دبیریان

بسم الله الرحمن الرحیم

در آیه اول به پیامبر امر شده است که بگو و پناه ببر به خداوندی که پرودگار مردم است.در آیات اول،دوم و سوم به سه صفت خداوند یعنی رب مردم،ملک مردم و اله مردم اشاره شده است که به ترتیب رب به معنی پرودگار مردم،ملک به معنی فرمانروای مردم و اله به معنی معبود مردم و کسی که مردم باید او را عبادت کنند.

پناه بردن به این سه ویژگی(صفت) یا خصوصیت خداوند باعث در امان ماندن از شر و وسواس خناس می شود.وسواس خناس همان چیزی است که از درون سینه ی مردم آنها را وسوسه میکند.وسواس خناس می تواند از انسان یا از جن باشند


۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه فلق(متن)/../محمد محسن سردارزاده

بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند در این سوره خود را پروردگار سپیده دم نامیده و به عنوان پناهگاهی برای مومنان معرفی کرده است.

خداوند_انسان،جن ،فرشتگان و موجودات دیگر را آفریده است/حال در این سوره خداوند فرموده از شر و گزند موجوداتی که آفریده است به او پناه ببریم/این شر و گزند میتواند تاریکی و پلیدی باشد و وقتی که شروع به گسترش میکند،انسان ها را گمراه میکند و باید به خداوند پناه ببریم

ما باید از شر کسانی که در کارها گره می اندازند به خداوند پناه برد،که راحتی و دوری از این پلیدی ها جز با توکل میسر نخواهد بود

هنگامی که حاسد در حال حسد است میخواهد به ما صدمه بزند باید به خداوند پناه برد

ما باید در تمام کارهایمان به خداوند پناه ببریم.

۱ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه ناس(متن)/../محمد محسن سردارزاده

بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند در این سوره خود را پروردگار مردم،کسی که اختیار همه در دست اوست و کسی که باید مورد پرستش قرار گیرد معرفی کرده است.

براساس این صفات،خداوند به پیامبر فرموده:بگو به پروردگار مردم کسی که اختیار همه در دست اوست و کسی که مورد پرستش انسان هاست پناه ببر و توکل کن.

حال این پناه بردن برای دور شدن از شر،بدی،زمزمه های بد و پلیدیهایی که بوسیله ی کارگزاران شیطان(جن،انسان) درون ما نجوا میشود و ما را از کارهای خیر و خوب باز میدارد باید صورت بگیرد.در واقع کسی که ما را از کارهای خیر باز میدارد دوست نیست،شیطان است.این وسواس خناس است که در درون ما نجوا میکند میتوان گفت: ذهن ماست یعنی شیطان ذهن ما را میفریبد و باعث اخلال در کارهایمان میشود،شیطان ادراک انسان ها را فریب میدهد که این عمل از سوی جن و انسان ها است.

۱ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

برداشتی از تفسیر المیزان/ج13ص108

بسم الله الرحمن الرحیم

ما اگر یک معاصی را تحلیل و تجزیه کنیم خواهیم دید که برگشت تمامی گناهان به شرک است،زیرا اگر انسان غیر خدا یعنی شیطان های  جنی و انسی  و یا هوای نفس و یا جهل را اطاعت نکند هرگز اقدام به هیچ معصیتی نمی کند و هیچ امر ونهی ای را از خدا نافرمانی نمی کند،پس هر گناهی اطاعت از غیر خدا است و اطاعت هم خود یک نوع عبادت است،همچنان که در آیات زیر اطاعت شیطان را پرستش وی خوانده و فرمودأَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یَا بَنِی آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ»و نیز فرمودأَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ».حتی کافری که منکر صانع است نیز مشرک است،زیرا با اینکه فطرت ساده اش حکم میکند براینکه برای عالم صانعی است مع ذلک ام تدبیر عالم را بدست ماده و یا طبیعت و با دهر میداند.

 

۱ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه فلق(متن)/../امیرحسین گیلانی

بسم الله الرحمن الرحیم

این سوره در جریان شرور و بدی های مشرکان به رسول خداوند در مسیر اسلام است و در مکه نازل شده است

در این سوره خداوند به رسول گرامی خود دستور می دهد که از هر شر و بدی به او پناه ببرد،این مثال را میتواند در زندگی خودمان هم زد:ما برای نجات از گناهان و بدی ها باید به خداوند پناه ببریم.اگر ما این نکته را همیشه بدانیم که ما باید از شر و بدی ها باید به خداوند پناه ببریم میتوانیم از شرور رهایی بیابیم

۱ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه ناس(گزاره)/../امیرحسین بخشی

بسم الله الرحمن الرحیم

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.ای بنده ی خداوند،بگو به پروردگار مردم پناه میبرم

2.پناه میبرم از بدی هایی که حاصل وسوسه هایی است که من را به عقب باز میدارد و مرا سرگردان میکند

3.از فردی که باعث عقب انداختن کار مردم میشود،باز هم به خداوند پناه میبرم

4.وسوسه کننده چه از جن باشد و چه از انس باشد به سوی ملک مردم پناه میبرم 

5.یاری میخواهم از خداوند که مرا از شیاطین دور سازد

6.پناه میبرم به خداوند که وسوسه های شیاطین را از من دور میسازد

7.وسواس خناس بهانه ای برای پناه بردن من به خداوند

8.ای پروردگار،تو که اله ما هستی،پس در رحمت خود را به روی ما بگشای و ما را از هرگونه شر و بدی در پناه خود محفظ بدار.

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه نصر(گزاره)/../محمد رضا دبیریان

بسم الله الرحمن الرحیم

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.نتیجه یاری خداوند فتح است

2.هنگامی که خداوند یاری می کند فتح انجام می شود

3.هنگامی که فتح برای دین خداوند انجام شود مردم بطور گروه گروه وارد دین خداوند می شوند

4.هنگامی که فتح الهی صورت میگیرد نخست باید شکر خداوند را بجای آورد

5.حمد پروردگار و طلب استغفار از او باعث پایداری فتح می شود

6.نصرت خداوند باعث پیروزی می شود

7.شکر خداوند باعث ماندگاری نعمت می شود

8.ماندگاری نتیجه شکر نعمت است
۲ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه فلق(متن)/../امیررضا حامدیان

بسم الله الرحمن الرحیم

آسیب هایی هستند که به ما در جامعه وارد میشود که ما باید آگاه باشیم و در دام این آسیب ها قرار نگیریم پس باید به خداوند متعال پناه ببریم.پیامبر(ص) به خداوند متعال پناه می برد ما هم باید پناه ببریم.خداوند پناهگاهی است برای پناه ببردن از شرهای که چهره ی حسادت به خود گرفته اند و مایه شر و شرارت می شوند که اینها بهانه هایی هستند برای انسان ها که در پناه خداوند جای بگیرند.ما انسان ها باید هوشیار باشیم که با کار های خودمان در دام تاریکی ها نیفتیم و نباید ایجاد کننده ی تاریکی و وسعت دهنده به آنها باشیم.انسان ها در جامعه باید مراقب خود باشند که دچار حسد نشوند و برای دور شدن از این آسیب باید به خداوند پناه ببرند. خداوندی یکتا و یگانه است که خالق تمام مخلوقات است،این خداوند است که میداند که انسان ها چگونه باید زندگی کنند که در دام شرارت های شیاطین نیفتند...

پناه خداوند راه نجاتی است برای این دنیا و آخرت

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)