کَلا إِنَّ کِتَابَ الأبْرَارِ لَفِی عِلِّیِّینَ وَمَا أَدْرَاکَ مَا عِلِّیُّونَ کِتَابٌ مَرْقُومٌ

۲۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

سوره مبارکه فلق(گزاره)/../امیرحسین گیلانی

بسم الله الرحمن الرحیم

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.خداوند امر کرده است که پیامبر(ص)بگوید که پناه می برد

2.خداوند با وصف رب فلق به عنوان پناهگاه معرفی شده است

3.آنچه مخلوق خداست می تواند برای انسان مایه شر شود و انسان است که مخلوق را برای خود شر میکند

4. ابهامات زتدگی از مصادیق تاریکی ها و ظلمات است که لازم است از آسیب های آنها پناه ببریم

5.از آسیب های وارد بر انسان و جامعه دمیدن بر گره هاست

6.تمایل،اراده و خواست برای از بین رفتن نعمتی از مصادیق حسد است

7.پیامبر(ص)نیز لازم است پناه ببرد

8.وصف رب فلق میتواند سر پناه بودن آن و نیز علت پناه بردن را بیان کند

9.از آنجا که شرور بهانه ای برای پناه بردن انسان به رب فلق است،هر چیزی میتواند باعث بروز این بهانه باشد

10.گناهان و لغزش ها از دیگر مصادیق تاریکی است

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه ناس(گزاره)/../امیررضا حامدیان

بسم الله الرحمن الرحیم

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.باید به رب مردم،ملک مردم و اله مردم پناه برد

2.چیز هایی مانند جن و انس ما را وسوسه میکنند

3.باید آگاه باشیم تا در دام وسوسه های خناس قرار نگیریم

4.کسانی مانند آشنایان و همکلاسی هایمان میتوانند ما را وسوسه کنند

5.هم جن میتواند ما را وسوسه کن و هم انسان ها

6.رب مردم پناهگاه امن است و باید به آن پناه ببریم

7.خداوند پادشاه و ملک مردم است

8.خداوند یکتا معبود همه ی انسان هاست

9.وسوسه مانند حرفی است که انسان را از انجام کار های خیر باز میدارد و آثار منفی دارد

10.گاهی انسان ها مانند شیاطین انسان های دیگر را وسوسه به انجام کار های بد میکند و باید از آنها دوری کرد

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه فلق(گزاره)/../امیررضا حامدیان

بسم الله الرحمن الرحیم

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1. هر لحظه انسان ها در معرض شرارت هستند و باید آگاه باشند

2.این سوره به ما می آموزد از شرها و بدی ها به خداوند پناه ببریم

3.از هر شری(انسان یا هر چیز دیگری) به خداوند پناه میبریم

4.از این سه شر به خداوند باید پناه ببریم:وقتی که شب وارد میشود/شر ساحران/شر حاسد

5.همه ی نعمت های خداوند خوب هستند این انسان ها هستند که باعث شر مخلوقات میشوند

6.حسادت رفتار زشت و ناپسندی است و باید از آن دوری کرد

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه نصر(گزاره)/../محمدمهدی همافر

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.مخاطب در این سوره پبامبر(ص) است

2.خداوند به پبامبر(ص) یاری رسانده است

3.یاری خداوند باعث گسترش دین الهی توسط پیامبر(ص) شده است

4.پس از یاری خداوند مردم با دسته های زیادی وارد دین خدا شدن

5.یاری خداوند باید به همراهش تسبیح و استغفار از سوی انسانها باشد

6.فتح کردن با نصر و یاری انجام میشود

7.یاری مقدمه ای برای گشایش است

8.تسبیح و استغفار از ارکان دین میباشد

9.نصر و فتح،تسبیح و حمد،استغفار و تسبیح لازم است با هم باشد

10.خداوند بسیار توبه پذیر است

11.با استغفار،تسبیح و حمد خداوند میتوانیم مورد بخشش خداوند قرار بگیریم

12.نسبت تسبیح و حمد مانند نسبت نصر و فتح میباشد

13.نصر و فتح دو نعمتی هستند که شکر آنها استغفار و تسبیح است

14.هر فرد میتواند با تسبیح خداوند،استغفار کند

15.استغفار نوعی تسبیح است

16.دلیل بهره مندی انسان از استغفار خداوند،تواب بودن خداوند است

17.توبه کردن انسان ها دلیلش تواب بودن خداوند است

18.تواب بودن خداوند با نصر و فتح ارتباط دارد

19.هر فرد میتواند خدا را با حمد و تسبیح کند

20. برای از بین رفتن گناهان میتوان استغفار کرد

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه فلق(متن)/../محمد رضا دبیریان

بسم الله الرحمن الرحیم

در این سوره به چهار نوع شر اشاره شده است.

آیه اول:خداوند به پبامبرش امر میکند که بگو و پناه ببر به رب فلق یعنی پروردگاری که هر آشکار و نهانی را میداند

آیه دوم:به یکی از شرها که مخلوقات هستن اشاره شده است،این مخلوقات ذاتا شر نیستند و بوسیله ما انسان ها شر میشوند.

آیه سوم:به یکی دیگر از شرها که به تاریکی هنگامی که گسترده میشود اشاره دارد،تاریکی هنگامی که گسترده میشود همه چیز را میپوشاند

آیه چهارم: به شر دیگری که همان دمندگان در گره ها هستند اشاره شده است،دمندگان در گره ها در هر صورتی شر هستند

آیه پنجم: به شر اشاره شده است که نامش حسدورزی یا حسادت میباشد که شری عظیم است

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه ناس(متن)/../محمد مهدی همافر

به نام خدا

در زندگی خطراتی انسان را تهدید میکند که انواع زیادی دارد.در این سوره خداوند میخواهد که ما را از یکی از مهم ترین خطرات زندگی نجات دهد.

در این سوره از شر وسواس خناس که به معنی وسوسه کننده ی پنهان است،به سه صفت خداوند یعنی: پروردگار مردم(رب الناس)،فرمانروای مردم (ملک الناس) و معبود مردم(اله الناس) باید پناه برد تا دچار وسوسه نشویم.

محل ایجاد شدن وسوسه،ادراک انسان هاست یعنی جایی که افکار ما تبدیل به عمل میشود

وسواس خناس تنها از جنس جن نیست بلکه از جنس انسان نیز می باشد پس برای در امان ماندن از وسواس خناس باید به سه صفت خداوند که در ابتدا گفته شده پناه برد

۲ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه فلق(گزاره)/../امیرحسین بخشی

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.در هر حالتی پناه بردن به پروردگار توصیه شده است

2.هر گاه از شر مخلوقات شری به انسان برسد باید به خداوند پناه برد

3.حتی در زمان گرفتاریها و ناملایمات زندگی هم باید به درگاه الهی پناه برد

4.در زمان درماندگی و تاریکی روح و روان و رسیدن به بن بست به خداوند متوسل میشویم و پناه میبریم

5.پناه بردن به خداوند از شر افراد حسود و بخیل

6.پناه بردن به خداوند از شر تاریکی ها و پلیدی ها آن زمان که بزرگ میشوند

7.خداوند آفریننده ی صبح و نوری است که حسادت را هرگز  نمی پذیرد

8.دور شدن از حسادت و انسان های حسود را نجات انسانها

9.پناه بردن به خداوند از فرد حسود زمانی که حسادت میکند

۱ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

حکومت اسلامی در چارچوب سوره ناس

بسم الله الرحمن الرحیم

انقلاب به حکومت اسلامی مبدل شد با همه ی فراز و نشیب هایش در سی و هشت سال پیش...

انقلابی که می توان جلوه های نصرت و مدیریت خداوند را در آن دید...

انقلابی که شر ها را مغلوب خود کرد و کنار زد تا زمینه را برای حضور امامی روشن کند...

امامی که تنها وجودش باعث خیر میشود و کارها را برای شیاطینی که بصورت جن و انس هستند بسیار سخت میکند...

شیاطین برای از هم فرو پاشی چنین نظامی دست به وسوسه انسان هایی میزنند که خود باعث انقلاب شدن...

وسوسه هایی برای تغییر تفکرات الهی به تفکرات شیطانی...

تفکراتی که دیگر یاری کردن خدا را رافع حل مشکلات نمیدانند بلکه با یاری کردن شیطان میخواهند به رفع مشکلات دست بزنند...

تفکراتی از این قبیل که ما خود که نمیتوانیم اقتصاد حکومت را که برطرف کنیم و باید مذاکراتی با عنوانهای مختلف انجام بدهیم،امروز برجام و روزی دیگر چیز دیگری...

حواسمان باشد شیطان هیچ وقت برای انسان خیری نمیخواهد

و حواسمان باشد به هدف انقلابی که کرده ایم 

انقلابی که صورت گرفت برای ظهور....

۱ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه فلق(متن)/../محمد مهدی همافر

به نام خدا

در این سوره خداوند ما و پیامبر(ص) را به پناه بردن از شر مخلوقات،تاریکی شب،دمندگان در گره ها یا همان افرادی که ایجاد مشکل میکنند وافراد حسد سوق میدهد

در این سوره خداوند با صفت و لفظ فلق توصیف شده است که به معنای سپیده دم است،اما در این سوره به معنای دانا بودن از هر آشکار و نهان است.پس در واقع این سوره ما را از دام های شرور به پناهگاه رب فلق سوق میدهد.

کسی که خود را در معرض  شرارت ندادند از غافلین است

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه فلق(گزاره)/../محمد محسن سردارزاده

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»
1.خداوند به پیامبر فرمود:بگو از شر و گزند هر آنچه خلق کرده ام به من پناه بیاورند
2.راه رهایی یافتن از شر کسانی که در کار ها گره می اندازند پناه بردن به خداوند است
3.باید پناه برد از شر حسادت کننده هنگامی که دارد حسادت می ورزد
4.خداوند به پیامبر فرمود:بگو پناه میبرم به پرودگار سپیده دم
5.خداوند پروردگار سپیده دم است
6.ما باید در همه کار ها به پروردگار پناه ببریم
۱ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)