کَلا إِنَّ کِتَابَ الأبْرَارِ لَفِی عِلِّیِّینَ وَمَا أَدْرَاکَ مَا عِلِّیُّونَ کِتَابٌ مَرْقُومٌ

۴ مطلب با موضوع «امیرحسین بخشی» ثبت شده است

سوره مبارکه شمس(متن)/../ امیر حسین بخشی

بسم الله الرحمن الرحیم

سوگند به خورشید و پرتوی آن . سوگند به ماه که به دنبال آن می آید . سوگند به آسمان زیبا و سوگند به زمین بزرگ و سوگند به نفس پاکیزه که فردی که بد کاری را از خود دور ساخت به یقین رستگار شد و رشد یافت و قطعا آن کسی که پلیدی را الگوی خود قرار داده است رشدی در زندگی خود نخواهد کرد . برای مثال قوم ثمود که حرف های حضرت صالح (ع) را تکذیب کردند و پست ترینشان را فرستادند تا شتر حضرت صالح (ع) را بکشند قطعا نه تنها رستگار نشدند بلکه پیشرفتی نیز در زندگی دنیا و آخرت خود نکردند. زمانی که پیامبر به آنان گفت که این شتر را نکشید و به او آب دهید و سیرابش کنیدآنها شتر او را کشتند و به حرف او توجهی نکردندو خداوند بلایی بر آنان نازل کرد که با خاک یکسان شدند. ولی آنان قبل از این بلا هرگز از جزای کار خود نترسیدند.

 

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه ناس(گزاره)/../امیرحسین بخشی

بسم الله الرحمن الرحیم

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.ای بنده ی خداوند،بگو به پروردگار مردم پناه میبرم

2.پناه میبرم از بدی هایی که حاصل وسوسه هایی است که من را به عقب باز میدارد و مرا سرگردان میکند

3.از فردی که باعث عقب انداختن کار مردم میشود،باز هم به خداوند پناه میبرم

4.وسوسه کننده چه از جن باشد و چه از انس باشد به سوی ملک مردم پناه میبرم 

5.یاری میخواهم از خداوند که مرا از شیاطین دور سازد

6.پناه میبرم به خداوند که وسوسه های شیاطین را از من دور میسازد

7.وسواس خناس بهانه ای برای پناه بردن من به خداوند

8.ای پروردگار،تو که اله ما هستی،پس در رحمت خود را به روی ما بگشای و ما را از هرگونه شر و بدی در پناه خود محفظ بدار.

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه ناس(متن)/../امیرحسین بخشی

بسم الله الرحمن الرحیم

از شر وسوسه ها و گرفتگی هایی که باعث شک و دودلی در انسان میشود باید به پروردگار مردم که دارای صفات رب،ملک و اله میباشد پناه برد/شیاطینی که به شکل جن و انس ،انسان ها را مورد وسوسه قرار میدهند/وسوسه هایی که باعث جلوگیری از پیشرفت مردم میشود

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه فلق(گزاره)/../امیرحسین بخشی

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.در هر حالتی پناه بردن به پروردگار توصیه شده است

2.هر گاه از شر مخلوقات شری به انسان برسد باید به خداوند پناه برد

3.حتی در زمان گرفتاریها و ناملایمات زندگی هم باید به درگاه الهی پناه برد

4.در زمان درماندگی و تاریکی روح و روان و رسیدن به بن بست به خداوند متوسل میشویم و پناه میبریم

5.پناه بردن به خداوند از شر افراد حسود و بخیل

6.پناه بردن به خداوند از شر تاریکی ها و پلیدی ها آن زمان که بزرگ میشوند

7.خداوند آفریننده ی صبح و نوری است که حسادت را هرگز  نمی پذیرد

8.دور شدن از حسادت و انسان های حسود را نجات انسانها

9.پناه بردن به خداوند از فرد حسود زمانی که حسادت میکند

۱ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)