کَلا إِنَّ کِتَابَ الأبْرَارِ لَفِی عِلِّیِّینَ وَمَا أَدْرَاکَ مَا عِلِّیُّونَ کِتَابٌ مَرْقُومٌ

۵ مطلب با موضوع «امیر رضا حامدیان» ثبت شده است

سوره مبارکه فلق(متن)/../امیررضا حامدیان

بسم الله الرحمن الرحیم

آسیب هایی هستند که به ما در جامعه وارد میشود که ما باید آگاه باشیم و در دام این آسیب ها قرار نگیریم پس باید به خداوند متعال پناه ببریم.پیامبر(ص) به خداوند متعال پناه می برد ما هم باید پناه ببریم.خداوند پناهگاهی است برای پناه ببردن از شرهای که چهره ی حسادت به خود گرفته اند و مایه شر و شرارت می شوند که اینها بهانه هایی هستند برای انسان ها که در پناه خداوند جای بگیرند.ما انسان ها باید هوشیار باشیم که با کار های خودمان در دام تاریکی ها نیفتیم و نباید ایجاد کننده ی تاریکی و وسعت دهنده به آنها باشیم.انسان ها در جامعه باید مراقب خود باشند که دچار حسد نشوند و برای دور شدن از این آسیب باید به خداوند پناه ببرند. خداوندی یکتا و یگانه است که خالق تمام مخلوقات است،این خداوند است که میداند که انسان ها چگونه باید زندگی کنند که در دام شرارت های شیاطین نیفتند...

پناه خداوند راه نجاتی است برای این دنیا و آخرت

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه ناس(گزاره)/../امیررضا حامدیان

بسم الله الرحمن الرحیم

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.باید به رب مردم،ملک مردم و اله مردم پناه برد

2.چیز هایی مانند جن و انس ما را وسوسه میکنند

3.باید آگاه باشیم تا در دام وسوسه های خناس قرار نگیریم

4.کسانی مانند آشنایان و همکلاسی هایمان میتوانند ما را وسوسه کنند

5.هم جن میتواند ما را وسوسه کن و هم انسان ها

6.رب مردم پناهگاه امن است و باید به آن پناه ببریم

7.خداوند پادشاه و ملک مردم است

8.خداوند یکتا معبود همه ی انسان هاست

9.وسوسه مانند حرفی است که انسان را از انجام کار های خیر باز میدارد و آثار منفی دارد

10.گاهی انسان ها مانند شیاطین انسان های دیگر را وسوسه به انجام کار های بد میکند و باید از آنها دوری کرد

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه فلق(گزاره)/../امیررضا حامدیان

بسم الله الرحمن الرحیم

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1. هر لحظه انسان ها در معرض شرارت هستند و باید آگاه باشند

2.این سوره به ما می آموزد از شرها و بدی ها به خداوند پناه ببریم

3.از هر شری(انسان یا هر چیز دیگری) به خداوند پناه میبریم

4.از این سه شر به خداوند باید پناه ببریم:وقتی که شب وارد میشود/شر ساحران/شر حاسد

5.همه ی نعمت های خداوند خوب هستند این انسان ها هستند که باعث شر مخلوقات میشوند

6.حسادت رفتار زشت و ناپسندی است و باید از آن دوری کرد

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه فلق(گزاره)/../امیر رضا حامدیان

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.پناه راهی است برای زندگی درست در این دنیا و آخرت

2.پناه بردن برای کسانی که خدا را پرستش میکنند معنا دارد

3.ما نیاید به مخلوق ها ایمان بیاوریم بلکه باید به خالق آنها ایمان بیاوریم

4.به کسانی که در پناه خداوند هستن باید اعتماد کرد

5.حسادت انسان ها را از عمق بهشت به عمق جهنم میکشاند

6. حسادت رفتاری ناپسند است

7.باید از شر مخلوقات و تاریکی هایی که گسترده میشوند به خداوند پناه ببریم

۱ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه ناس(گزاره)/../امیر رضا حامدیان

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.باید اقرار کنیم که به پروردگار مردم پناه میبریم

2.به مالک مردم پناه میبریم

3.همه مخلوقات مالکی دارند

4.جریانی در درون انسان است که آن را وسوسه میکند

5.از شر وسوسه هایی که کارهای خیرمان را عقب می اندازد باید به خداوند پناه ببریم

6.کسی که ما را وسوسه میکند میتواند از جن یا مردم باشد

7.باید به مالک مردم از شر وسوسه ها پناه ببریم

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)