قرارگاه فرهنگی و قرآنی حضرت علی اکبر(ع) در راستای ایجاد تفکر قرآنی و سوق دادن انسان ها برای تدبر در قرآن به ایجاد وبلاگی قرآنی با نام «ابرار» که بر گرفته از آیه 18 سوره مبارکه مطففین دست به عمل زده است  ....

 و ان شاء الله زمینه تفکر قرآنی برای ظهور حضرت حجت (عج) قرار بگیرد