کَلا إِنَّ کِتَابَ الأبْرَارِ لَفِی عِلِّیِّینَ وَمَا أَدْرَاکَ مَا عِلِّیُّونَ کِتَابٌ مَرْقُومٌ

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سوره مبارکه نصر» ثبت شده است

سوره مبارکه نصر(متن)/../محمد رضا دبیریان

بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند در آیه اول به نصرت و فتح اشاره داشته است،که هر وقت خداوند نصرتش را برای انسان ها مقدر سازد فتحی بزرگ صورت میگرد.

در آیه دوم خداوند به پیامبر فرموده آن هنگام را میبینی که مردم به صورت دسته دسته وارد دین میشوند.

در آیه سوم وظیفه پیامبر شرح داده شده است که باید خداوند را حمد و تسبیح کند و از او طلب استغفار کن چرا که خداوند توبه پذیر است

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه نصر(گزاره)/../محمد رضا دبیریان

بسم الله الرحمن الرحیم

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.نتیجه یاری خداوند فتح است

2.هنگامی که خداوند یاری می کند فتح انجام می شود

3.هنگامی که فتح برای دین خداوند انجام شود مردم بطور گروه گروه وارد دین خداوند می شوند

4.هنگامی که فتح الهی صورت میگیرد نخست باید شکر خداوند را بجای آورد

5.حمد پروردگار و طلب استغفار از او باعث پایداری فتح می شود

6.نصرت خداوند باعث پیروزی می شود

7.شکر خداوند باعث ماندگاری نعمت می شود

8.ماندگاری نتیجه شکر نعمت است
۲ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه نصر(متن)/../محمدمهدی همافر

بسم الله الرحمن الرحیم

در این سوره مخاطب اصلی، پیامبر(ص) میباشد که خداوند به ایشان میفرماید: هنگامی که یاری و فتح من بیاید تو خواهی دید که مردم بصورت دسته دسته وارد دین من میشوند،پس تو باید مرا تسبیح ،حمد و از من طلب استغفار کنی،زیرا قطعا من توبه پذیر هستم.

دلیل اینکه خداوند به پیامبرش میفرماید مرا تسبیح و حمد کن این است که مردم زیادی وارد دین خدا شدند

و دلیل اینکه خداوند به پیامبرش میفرماید استغفارکن این است از هر قشری از انسان(خوب و بد) وارد دین خداوند شده اند و پیامبر برای حفظ این ساختار باید برای آنها نیز استغفار کند زیرا خداوند بسیار توبه پذیر است

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه نصر(گزاره)/../محمدمهدی همافر

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.مخاطب در این سوره پبامبر(ص) است

2.خداوند به پبامبر(ص) یاری رسانده است

3.یاری خداوند باعث گسترش دین الهی توسط پیامبر(ص) شده است

4.پس از یاری خداوند مردم با دسته های زیادی وارد دین خدا شدن

5.یاری خداوند باید به همراهش تسبیح و استغفار از سوی انسانها باشد

6.فتح کردن با نصر و یاری انجام میشود

7.یاری مقدمه ای برای گشایش است

8.تسبیح و استغفار از ارکان دین میباشد

9.نصر و فتح،تسبیح و حمد،استغفار و تسبیح لازم است با هم باشد

10.خداوند بسیار توبه پذیر است

11.با استغفار،تسبیح و حمد خداوند میتوانیم مورد بخشش خداوند قرار بگیریم

12.نسبت تسبیح و حمد مانند نسبت نصر و فتح میباشد

13.نصر و فتح دو نعمتی هستند که شکر آنها استغفار و تسبیح است

14.هر فرد میتواند با تسبیح خداوند،استغفار کند

15.استغفار نوعی تسبیح است

16.دلیل بهره مندی انسان از استغفار خداوند،تواب بودن خداوند است

17.توبه کردن انسان ها دلیلش تواب بودن خداوند است

18.تواب بودن خداوند با نصر و فتح ارتباط دارد

19.هر فرد میتواند خدا را با حمد و تسبیح کند

20. برای از بین رفتن گناهان میتوان استغفار کرد

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)