«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

قُلْ أَعُوذُ

1. گفتن همراه با پناه بردن

2.خداوند به پیامبر(ص) امر میکند که بگو و پناه ببر

3.پناه بردن حتما با گفتن ابراز می شود

بِرَبِّ الْفَلَقِ 

4.همیشه باید در هر شرایطی به رب فلق پناه برد

5.اگر به رب فلق پناه ببریم به آرامش خواهیم رسید

مِن شَرِّ مَا خَلَقَ

6.هر مخلوقی ممکن است شر شود

7.شر میتواند بهانه ای برای پناه بردن باشد

وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 

8.ما باید قبل از اینکه تاریکی گسترده شود به رب فلق پناه ببریم

9.تاریکی ها یکی از مصادیق شر است

وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ

10.یکی دیگر از شرها دمیدن در گره هاست

11.نفاثات فی العقد میتواند ایجاد مشکل در کار کسی بکند

12.دو به هم زنی از مصادیق دمیدن در گره هاست

13.برای اینکه از دمندگان در گره ها نباشیم باید به رب فلق پناه ببریم

وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 

14.وقتی که حسد ابراز شود باعث شر میشود

15.انسان ها فقط با پناه بردن میتوانند به حسد خود غلبه کنند