بسم الله الرحمن الرحیم

ما اگر یک معاصی را تحلیل و تجزیه کنیم خواهیم دید که برگشت تمامی گناهان به شرک است،زیرا اگر انسان غیر خدا یعنی شیطان های  جنی و انسی  و یا هوای نفس و یا جهل را اطاعت نکند هرگز اقدام به هیچ معصیتی نمی کند و هیچ امر ونهی ای را از خدا نافرمانی نمی کند،پس هر گناهی اطاعت از غیر خدا است و اطاعت هم خود یک نوع عبادت است،همچنان که در آیات زیر اطاعت شیطان را پرستش وی خوانده و فرمودأَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یَا بَنِی آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ»و نیز فرمودأَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ».حتی کافری که منکر صانع است نیز مشرک است،زیرا با اینکه فطرت ساده اش حکم میکند براینکه برای عالم صانعی است مع ذلک ام تدبیر عالم را بدست ماده و یا طبیعت و با دهر میداند.