کَلا إِنَّ کِتَابَ الأبْرَارِ لَفِی عِلِّیِّینَ وَمَا أَدْرَاکَ مَا عِلِّیُّونَ کِتَابٌ مَرْقُومٌ

سوره مبارکه فلق(متن)/../محمد رضا دبیریان

بسم الله الرحمن الرحیم

در این سوره به چهار نوع شر اشاره شده است.

آیه اول:خداوند به پبامبرش امر میکند که بگو و پناه ببر به رب فلق یعنی پروردگاری که هر آشکار و نهانی را میداند

آیه دوم:به یکی از شرها که مخلوقات هستن اشاره شده است،این مخلوقات ذاتا شر نیستند و بوسیله ما انسان ها شر میشوند.

آیه سوم:به یکی دیگر از شرها که به تاریکی هنگامی که گسترده میشود اشاره دارد،تاریکی هنگامی که گسترده میشود همه چیز را میپوشاند

آیه چهارم: به شر دیگری که همان دمندگان در گره ها هستند اشاره شده است،دمندگان در گره ها در هر صورتی شر هستند

آیه پنجم: به شر اشاره شده است که نامش حسدورزی یا حسادت میباشد که شری عظیم است

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه ناس(متن)/../محمد مهدی همافر

به نام خدا

در زندگی خطراتی انسان را تهدید میکند که انواع زیادی دارد.در این سوره خداوند میخواهد که ما را از یکی از مهم ترین خطرات زندگی نجات دهد.

در این سوره از شر وسواس خناس که به معنی وسوسه کننده ی پنهان است،به سه صفت خداوند یعنی: پروردگار مردم(رب الناس)،فرمانروای مردم (ملک الناس) و معبود مردم(اله الناس) باید پناه برد تا دچار وسوسه نشویم.

محل ایجاد شدن وسوسه،ادراک انسان هاست یعنی جایی که افکار ما تبدیل به عمل میشود

وسواس خناس تنها از جنس جن نیست بلکه از جنس انسان نیز می باشد پس برای در امان ماندن از وسواس خناس باید به سه صفت خداوند که در ابتدا گفته شده پناه برد

۲ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه فلق(گزاره)/../امیرحسین بخشی

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.در هر حالتی پناه بردن به پروردگار توصیه شده است

2.هر گاه از شر مخلوقات شری به انسان برسد باید به خداوند پناه برد

3.حتی در زمان گرفتاریها و ناملایمات زندگی هم باید به درگاه الهی پناه برد

4.در زمان درماندگی و تاریکی روح و روان و رسیدن به بن بست به خداوند متوسل میشویم و پناه میبریم

5.پناه بردن به خداوند از شر افراد حسود و بخیل

6.پناه بردن به خداوند از شر تاریکی ها و پلیدی ها آن زمان که بزرگ میشوند

7.خداوند آفریننده ی صبح و نوری است که حسادت را هرگز  نمی پذیرد

8.دور شدن از حسادت و انسان های حسود را نجات انسانها

9.پناه بردن به خداوند از فرد حسود زمانی که حسادت میکند

۱ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

حکومت اسلامی در چارچوب سوره ناس

بسم الله الرحمن الرحیم

انقلاب به حکومت اسلامی مبدل شد با همه ی فراز و نشیب هایش در سی و هشت سال پیش...

انقلابی که می توان جلوه های نصرت و مدیریت خداوند را در آن دید...

انقلابی که شر ها را مغلوب خود کرد و کنار زد تا زمینه را برای حضور امامی روشن کند...

امامی که تنها وجودش باعث خیر میشود و کارها را برای شیاطینی که بصورت جن و انس هستند بسیار سخت میکند...

شیاطین برای از هم فرو پاشی چنین نظامی دست به وسوسه انسان هایی میزنند که خود باعث انقلاب شدن...

وسوسه هایی برای تغییر تفکرات الهی به تفکرات شیطانی...

تفکراتی که دیگر یاری کردن خدا را رافع حل مشکلات نمیدانند بلکه با یاری کردن شیطان میخواهند به رفع مشکلات دست بزنند...

تفکراتی از این قبیل که ما خود که نمیتوانیم اقتصاد حکومت را که برطرف کنیم و باید مذاکراتی با عنوانهای مختلف انجام بدهیم،امروز برجام و روزی دیگر چیز دیگری...

حواسمان باشد شیطان هیچ وقت برای انسان خیری نمیخواهد

و حواسمان باشد به هدف انقلابی که کرده ایم 

انقلابی که صورت گرفت برای ظهور....

۱ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه فلق(متن)/../محمد مهدی همافر

به نام خدا

در این سوره خداوند ما و پیامبر(ص) را به پناه بردن از شر مخلوقات،تاریکی شب،دمندگان در گره ها یا همان افرادی که ایجاد مشکل میکنند وافراد حسد سوق میدهد

در این سوره خداوند با صفت و لفظ فلق توصیف شده است که به معنای سپیده دم است،اما در این سوره به معنای دانا بودن از هر آشکار و نهان است.پس در واقع این سوره ما را از دام های شرور به پناهگاه رب فلق سوق میدهد.

کسی که خود را در معرض  شرارت ندادند از غافلین است

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه فلق(گزاره)/../محمد محسن سردارزاده

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»
1.خداوند به پیامبر فرمود:بگو از شر و گزند هر آنچه خلق کرده ام به من پناه بیاورند
2.راه رهایی یافتن از شر کسانی که در کار ها گره می اندازند پناه بردن به خداوند است
3.باید پناه برد از شر حسادت کننده هنگامی که دارد حسادت می ورزد
4.خداوند به پیامبر فرمود:بگو پناه میبرم به پرودگار سپیده دم
5.خداوند پروردگار سپیده دم است
6.ما باید در همه کار ها به پروردگار پناه ببریم
۱ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه فلق(گزاره)/../امیر رضا حامدیان

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.پناه راهی است برای زندگی درست در این دنیا و آخرت

2.پناه بردن برای کسانی که خدا را پرستش میکنند معنا دارد

3.ما نیاید به مخلوق ها ایمان بیاوریم بلکه باید به خالق آنها ایمان بیاوریم

4.به کسانی که در پناه خداوند هستن باید اعتماد کرد

5.حسادت انسان ها را از عمق بهشت به عمق جهنم میکشاند

6. حسادت رفتاری ناپسند است

7.باید از شر مخلوقات و تاریکی هایی که گسترده میشوند به خداوند پناه ببریم

۱ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه ناس(گزاره)/../امیر رضا حامدیان

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.باید اقرار کنیم که به پروردگار مردم پناه میبریم

2.به مالک مردم پناه میبریم

3.همه مخلوقات مالکی دارند

4.جریانی در درون انسان است که آن را وسوسه میکند

5.از شر وسوسه هایی که کارهای خیرمان را عقب می اندازد باید به خداوند پناه ببریم

6.کسی که ما را وسوسه میکند میتواند از جن یا مردم باشد

7.باید به مالک مردم از شر وسوسه ها پناه ببریم

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه ناس(گزاره)/../محمد رضا دبیریان

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.خداوند به پیامبر امر می کند که بگو و پناه ببر به پروردگار مردم

2.پناه بردن به پرودگار مردم باید همراه با عمل کردن به آن باشد

3.باید پناه برد به فرمانروای مردم

4.باید به صفت الهیت خداوند پناه برد

5.وسواس خناس شر عظیمی است که خداوند سه پناهگاه برای رهایی از آن قرار داده است

6.وسواس خناس درون سینه ها ی مردم است

7.منظور از صدور نزدیک ترین جا به انسان است

8.وسواس خناس هم از جنس جن می تواند باشد و هم از جنس انسان

9.وسواس خناس حتی از میان انسان ها می تواند باشد

۱ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

قرآن

امام خامنه ای(مدظله العالی):

انسان با انس با قرآن، در درون رشد پیدا میکند.۱۳۹۱/۰۴/۳۱

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)