کَلا إِنَّ کِتَابَ الأبْرَارِ لَفِی عِلِّیِّینَ وَمَا أَدْرَاکَ مَا عِلِّیُّونَ کِتَابٌ مَرْقُومٌ

سوره مبارکه ناس(گزاره)/../محمد مهدی همافر

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.در زندگی خطراتی انسان ها را تهدید میکند

2.انسان ها باید از خطرات زندگی به رب ناس پناه ببرند

3.رب ناس پناهگاهی مطمئن برای انسان هاست

4.رب ناس مدیر انسان هاست و آن ها را هدایت میکند

5.خداوند معبود همه ی انسان هاست

6.خداوند پادشاه و فرمانروای جهان هستی است

7.وسوسه امری است که موجب توقف حرکت های مثبت میشود

8.هدایت مردم به دست فرمانروایی مدبر و عالم است

9.وسوسه صوتی مخفی است و انسان را به تباهی سوق میدهد

10.وسواس الخناس امری است که کار های شایسته را به تاخیر و تعویق می اندازد

11.انسان خدا شناس از وسواس الخناس دوری میکند

12.انسان میتواند از شر وسواس  الخناس به سه خصوصیت خداوند پناه ببرد

13.پناه بردن به رب،ملک و اله ناس میتواند از بین برنده ی وسواس الخناس باشد

14.تاخیر در کارهای خیر از نشانه های وسوسه است

15. نامیدی،یاس،تنبلی و دلسردی از نشانه های وسوسه میباشد که باعث تاخیر و تعویق در کارهای خیر میشود

16.پناه بردن به رب،ملک و اله ناس میتواند ما را از تنبلی ،ناامیدی و دلسردی دور کند

17.گاهی افراد جامعه نقش شیطان را در وسوسه مردم دارند

18.وسوسه تنها از طریق اجنه نیست

19.وسوسه از طریق انس و جن میتواند صورت بگیرد

20.محل وسوسه ی انسان ها در جایی است که ادراک آنها در حال خارج شدن است که به این محل صدور میگویند و این محل عامل مهمی در وسوسه ی انسان ها است


۱ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه فلق(گزاره)/../محمدمهدی همافر

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.پیامبر به خداوند پناه میبرد

2.شرارت باعث شده است که پیامبر(ص)به خداوند پناه ببرد

3.خداوند هر آشکار و نهانی را میداند

4.خداوند با لفظ فلق توصیف شده است

5.خداوند به پیامبر میفرماید که از شر خلق ها با او پناه ببرد

6.خداوند همه چیز را خلق کرده است

7.پیامبر از شر مخلوق به خداوند پناه میبرد

8.خداوند تنها خیر را آفریده است

9.پیامبر از تاریکی شب به خداوند پناه میبرد

10.پیامبر از شر دمندگان در گره ها به خداوند پناه میبرد

11.حسادت باعث گناه میشود

12.نفاثات فی العقد باعث پناه بردن به خداوند میشود

13.کسانی که حسد می ورزند از رب فلق دور میشوند

14.دمندگان در گره ها میتوانند باعث پناه بردن انسان ها به خداوند باشند

15.حسد به مانند نوعی بیماری است که هم غاسق و هم نفاثات است

16.یکی از آسیب ها در جامعه مخلوق شر است

17.مخلوق میتواند شر یا خیر باشد

18.این سوره ما را از دام های شرور به پناهگاه رب فلق سوق میدهد 

۱ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه فلق(گزاره)/../ محمدرضا دبیریان

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

قُلْ أَعُوذُ

1. گفتن همراه با پناه بردن

2.خداوند به پیامبر(ص) امر میکند که بگو و پناه ببر

3.پناه بردن حتما با گفتن ابراز می شود

بِرَبِّ الْفَلَقِ 

4.همیشه باید در هر شرایطی به رب فلق پناه برد

5.اگر به رب فلق پناه ببریم به آرامش خواهیم رسید

مِن شَرِّ مَا خَلَقَ

6.هر مخلوقی ممکن است شر شود

7.شر میتواند بهانه ای برای پناه بردن باشد

وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 

8.ما باید قبل از اینکه تاریکی گسترده شود به رب فلق پناه ببریم

9.تاریکی ها یکی از مصادیق شر است

وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ

10.یکی دیگر از شرها دمیدن در گره هاست

11.نفاثات فی العقد میتواند ایجاد مشکل در کار کسی بکند

12.دو به هم زنی از مصادیق دمیدن در گره هاست

13.برای اینکه از دمندگان در گره ها نباشیم باید به رب فلق پناه ببریم

وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 

14.وقتی که حسد ابراز شود باعث شر میشود

15.انسان ها فقط با پناه بردن میتوانند به حسد خود غلبه کنند

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه ناس(گزاره)/.../

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.تنها فاصله ی انسان تا پناه خداوند،قل است

2.قل امری است برای پناه بردن پبامبر(ص)

3.پناه انسان ها در گرو قل کردن است

4.انسان برای آنکه با پرودگار خود باشد باید قل کند

5.قل کردن در راستای پناه بردن به خداوند زیباست

6.کار خناس عقب انداختن کارهای خوب است

7.آنجایی که کار خیر انجام نشود شیطان در آنجاست

8.انسان برای آنکه دائم در خیر باشد باید دائم در عبادت خداوند باشد

9.صدور جایی است که باور ها به عمل قرار است تبدیل شود

10.برای دوری از شیطان باید کار خیر انجام شود

11.انسان برای آنکه از وسوسه دور باشد باید قلبش را خدایی کند

12.تنها دلیل نابودی جماعت ها ،انجام گناه است

13.راه رسیدن به کمال عبادت دائم است

14.برای آنکه جماعتی بسوی کمال الهی سوق پیدا کنند باید خود را از شرها در امان نگه دارند

15.کار خیر کردن یعنی خدا را عبادت کردن

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه فلق(گزاره)/../

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1.زیبایی پناه بردن آن است که پناه میبریم به رب فلق

2.لحظه ای که قل به عمل تبدیل میشود تازه فلق نمایان میشود

3.رب کسی است که هر لحظه را میشناسد

4.پناه بردن باید به رب فلق شناس باشد

5.فلق لحظه ای است که دارد تغییری صورت میگیرد

6.لحظه ی شر شدن خلق به مانند فلق است

7.غاسق به مانند شر است

8.حسادت که در لحظه حاسد باشد و چه در لحظه حسد ورزیدن باشد شر است

9.پناه بردن در لحظه ها میتواند از هر چیزی ما را دور کند

10.لحظه ای که غاسق اذا وقب میشود را لحظه ی فلق می توان گفت

11.فلق لحظه ای است برای تغییر کردن

12.نقش و نمای حسادت شر در عالم است

13.زمانی میتوان شر را درک کرد که بویی از حسادت بیاید

14پناه عالم رب فلق  است

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

سوره مبارکه فلق(گزاره)/../

«منظور از گزاره،جملاتی با اسناد خبری است که در فارسی از آن به نهاد و گزاره، در عربی به مسند و مسندالیه و در منطق به موضوع و محمول تعبیر میشود»

1. نادیده ها در برار خداوند بی معنا هستند

2.حسد کارها را به سوی شر سوق میدهد

3.رب انسان را به جایی از کمال سوق میدهد که  دور از انتظار است

4.انسان هر اندازه خود را از پرودگار دور تر کند بیشتر در شر فرو خواهد رفت

5.انسان برای آنکه به کمال برسد باید خود را در پناه خداوند بیندازد

6.حسادت آنچنان عمل میکند که انسان را به اعماق تاریکی ها میکشاند

7.حسادت میتواند جنس انسان ها را تاریک کند

8.تاریکی حسادت دیگر جایی را برای خداوند قاعل نمیشود

9.انسان ها زمانی فرقشان مشخص میشود که به زبان چیزی را ابراز کنند

10.گفتن ها میتواند مسیر ساز باشد/مسیری به خداوند و مسیری بسوی هلاکت

11.شر به واسطه خلق کردن مخلوق به وجود می آید

12.خلق است که شر خلق میکند

13.خالق شر خود مخلوق است

14.شر در یک آن که خلق شد توسط مخلوق وقب میشود

15.شر آنجنا بد است که می تواند دامن گیر همه ی مخلوقات شود

16.باید به کسی پناه برد که مخلوق را میشن

17.یکی از شرایط در پناه بودن خداوند آن است که خود باعث شر شدن چیزی نباشیم

18.قل کردن زمانی زیبا میشود که رابی پناه بردن به خداوند باشد

19.روح قل ،عمل است

20.جنس پناه بردن زمانی قابل درک است که همراه عمل باشد

۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)

پیامبر(صلی الله علیه و آل و سلم)

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آل وسلم):

من عرف نفسه فقد عرف ربّه

هرکه خود را شناخت خدا را شناخت.
۰ نظر
بسیجیان مسجد المهدی(عج)